www.myf.org.mo
您的位置:青聯資訊網青聯視頻
青聯相冊
 • 20130601“珍惜生命與幸福 ...
 • 2013.5.27第二次長級大會會...
 • 2013.5.21澳門大學學生會拜...
 • 2013.3.1湖南省青年聯合會代...
 • 2013.3.1福建省青年聯合會代...
 • 澳門青年聯合會2013年度第一...
 • 20130118雲南省文史館香港澳...
 • 20130118江蘇省人民政府港澳...
 • 20130118澳門青年創業調查報...
 • 粵促會與廣東省澳區委員聚會...
 • 2012"慶祝澳門特區成立十三...
 • 廉政廿載同邁步綜藝活動宣揚...
 • 愛我中華火車團2012
活動花絮視頻
Contempo世博全面睇
發佈日期:2011年07月20日 09:46:33        來源:原創        閲讀人數:3059